Свещи

Интересни приложения - свещи

Освободете заялото чекмедже  Ако някое чекмедже е заяло, извадете го и натъркайте улеите със свещ. […]

Оцет

Приложения на оцета

… в дома Почистете Компютърната Техника Компютрите,принтерите, факс машините и другото офис оборудване ще работи […]