Код за радио Sony серия V – Ford Mondeo mk4, Fiesta, Focus и др. 2007 – 2014

Кодове за радио Sony Mondeo mk IV Focus Fiesta

Код за радио Sony серия V – Ford Mondeo, Fiesta, Focus и др. За да намерите кода за радиото, който ще ви е необходим ако откачите акумулатора или друга причина, трябва първо да намерите серийният код на радиото. Той е лесно достъпен като задържите цифрите 1 и 6 Или следвайте стъпките както е показано във […]