четвъртък, юни 24, 2021
+6
°
C
Висока:+7
Ниска:+5

Скъпоценни камъни

Сън за скъпоценни камъниТе ни се явяват насън, когато в несъзнаваното се образу­ва „бисер“, личността придобива център и „духовните“ енергии изкристализират. Означават, че мъжкото и женското стават все по-хармонични, както и че Сянката изплува от дълбините със своите по­ложителни или отрицателни проявления.Всяка „любов“, която можем да изпитаме към даден скъпоценен камък, е очевидно проекция на самите нас. В сънищата камъкът е наистина скъпоценен само докол­кото му придаваме афективна стойност, финансовият елемент практически никога не се намесва. А ако все пак се намеси, то е в качеството си на символ.Ето един пример:
-Георги сънува, че влага цялото си богатство в по­купката на голям диамант. Слага камъка в кутийка и я заравя в градината.
Тук „богатството“ символизира енергията, диамантът представлява „жизненият център“, тоест Анимата на сънуващия. Колкото до градината, в случая тя е символ на прекалена интроспекция, на вглъбяване в себе си. Така че този сън не е особено позитивен; сънуващият крие и изтласква своя вътрешен живот (Анима), вместо да се опита да го освободи и оползотвори. По-добре щеше да е да му се яви сън, в който да продаде диаманта си за мно­го „дрънкащи монети“. Това би означавало, че преобразува твърде кристализиралата си вътрешна енергия (ди­аманта) в пари (екстровертна и „оборотна“ енергия).
В сънищата скъпоценните камъни обикновено са обект на покупка или продажба (като в цитирания сън). В дру­ги случаи приемат формата на подарък, получен или пред­ложен. А може и сънуващият да разбие ключалката на забравено на тавана ковчеже и да открие вътре искрящ камък. Или да разчете стара карта, сочеща накъде да върви, .за да открие камъка (разчитането на картата съот­ветства в този случай на бродене в лабиринт; там трябва да се потърси камъкът, означаващ центъра на личност­та). И тъй нататък.

Последно

spot_imgspot_img

Горещи теми

Бъдете информирани

Автоматично ще ви пращаме интересни новини и публикации.